Wat wij voor u kunnen betekenen bij

INBRAAK

Inbraak

Een inbraak is niet alleen een materiële aanslag. Het besef dat vreemden ongevraagd je persoonlijke ruimte zijn binnengedrongen, laat vaak een gevoel van onveiligheid achter.

Wel is het zaak direct te handelen. Een nauwkeurige vaststelling van de schade na een inbraak is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat je een eerlijke vergoeding ontvangt.

inbraak inbraak

Wat te doen bij inbraak:

Bel onmiddellijk de politie:

Zodra je ontdekt dat er is ingebroken, bel onmiddellijk de politie via het noodnummer (bijvoorbeeld 112) om de inbraak te melden. Blijf rustig en verstrek alle gevraagde informatie.

Wacht buiten op de politie:

Betreed je woning niet voordat de politie arriveert, tenzij het absoluut veilig is. Het behoud van sporen is van groot belang voor het onderzoek.

Maak foto's en Inventariseer:

Zodra de politie de situatie heeft beoordeeld, maak foto’s van de inbraakschade en inventariseer welke goederen zijn gestolen. Maak een gedetailleerde lijst van ontbrekende items.

Politierapport opstellen:

Werk samen met de politie om een officieel rapport op te stellen. Zorg ervoor dat alle relevante informatie, inclusief een beschrijving van gestolen items, wordt opgenomen.

Bel direct je verzekeraar:

Neem onmiddellijk contact op met je verzekeringsmaatschappij om de inbraak te melden. Verstrek alle benodigde informatie, inclusief het politierapport en de lijst van gestolen goederen.

Volg de procedure van de verzekeraar:

Informeer naar de specifieke procedure van je verzekeraar met betrekking tot inbraakschade. Volg alle instructies nauwkeurig op en verstrek alle vereiste documentatie.

Overweeg een contra-expert:

Indien gewenst, overweeg het inschakelen van een contra-expert. Deze onafhankelijke expert kan uw belangen behartigen en helpen bij een nauwkeurige vaststelling van de schade. In bijna alle gevallen heeft dit een meerwaarde.

Doe aangifte bij de politie:

Als u dit nog niet hebt gedaan, ga naar het politiebureau om officieel aangifte te doen van de inbraak. Neem alle beschikbare informatie en het verzekeringsrapport mee.

Documenteer de Voortgang:

Houd een dossier bij van alle communicatie met de politie en de verzekeraar. Noteer datums, tijden en namen van contactpersonen. Dit kan van pas komen tijdens de afwikkeling.

Werk mee aan het onderzoek:

Werk samen met de politie en uw verzekeraar bij verdere onderzoeken. Verstrek aanvullende informatie indien nodig en blijf op de hoogte van de voortgang.

Stappenplan
bij schade

De juiste vergoeding
voor uw schade

Kosten
Contra expertise

Ons GRATIS
e-book

Waarom een contra-expert?

Om ervoor te zorgen dat je de juiste vergoeding ontvangt na een inbraak, is het raadzaam om samen te werken met Schade Experts. De onafhankelijke experts kunnen u helpen bij het nauwkeurig vaststellen van de schade, het evalueren van de waarde van gestolen goederen en het versterken van uw positie richting de verzekeraar.

Volledigheid van de claim:

Een grondige schadevaststelling waarborgt dat alle gestolen items volledig worden meegenomen in de claim. Dit voorkomt onverwachte verrassingen en zorgt voor een alomvattende claim.

Eerlijke vergoeding:

Een nauwkeurige schatting van de waarde van gestolen bezittingen zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt die overeenkomt met de daadwerkelijke financiële schade die u hebt geleden.

Identificatie van verborgen Schade:

Naast gestolen items is het van belang om eventuele verborgen schade aan u woning vast te stellen. Deze schade kan niet altijd direct zichtbaar zijn maar heeft wel financiële gevolgen.

Ondersteuning bij verzekeringsclaim:

Een gedetailleerde schadeclaim, ondersteund door foto’s en documentatie, vergroot de kans op een vlotte en correcte afhandeling bij de verzekeringsmaatschappij.

Contrastelling met Verzekeraar:

In geval van onenigheid met de verzekeringsmaatschappij over de waarde van gestolen items, fungeert een grondige schadevaststelling als referentiepunt en basis voor onderhandelingen en zullen wij deze voor u verdedigen.

Rechtvaardige Vergoeding voor Herstel:

Een accurate schadevaststelling stelt je in staat niet alleen verloren goederen te vervangen, maar ook eventuele beveiligingsupgrades of reparaties aan uw woning uit te voeren.

Voorbeeld:

Stelt u zich voor, er is ingebroken, en een 5 jaar oude designer tas die destijds 2500 euro kostte tijdens de pre-sale, is gestolen. Bij het indienen van de claim bij de verzekeraar willen ze de aankoopwaarde vergoeden of zelfs een afschrijving toepassen. Echter, de tas kost nu bijna 4500 euro.

Een contra-expert zal pleiten voor een vergoeding die de huidige marktwaarde weerspiegelt, zelfs als deze volgens de afschrijvingslijst van de verzekeraar niet meer binnen de nieuwwaarderegeling valt. Afschrijving is dus niet altijd aan de orde, zeker niet bij luxe en dure tassen die iedereen koestert en die bijna niet slijten.

inbraak schade experts

Eerst zien Dan geloven

We kunnen u wel uitgebreid vertellen dat wij al jaren succesvol zijn in het bijstaan van onze klanten, maar we laten het u liever zien.
Lees hier de ervaringen van klanten die u zijn voorgegaan.

Google reviews & Kiyoh reviews

Neem contact met ons op

Contactgegevens