Gevolgschade bij waterschade

Gevolgschade bij waterschade

Waterschade in uw woning is heel vervelend. Nog vervelender is het als hier ook nog gevolgschade door ontstaat. Wat moet u doen bij gevolgschade bij waterschade? En wordt dit soort schade aan uw huis gedekt?

Wat te doen bij gevolgschade?

Het is belangrijk om direct te handelen bij waterschade. Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en maak goede foto’s. Neem vervolgens contact op met uw verzekeraar en met ons als uw contra-expert. Een contra-expert staat aan uw kant en neemt het voor u op. Hij of zij kijkt of er sprake is van gevolgschade. Het is belangrijk om de gevolgschade direct te inventariseren, zodat deze ook wordt vergoed. U heeft recht op het inschakelen van een eigen contra-expert.

Wat is gevolgschade?

Gevolgschade is schade die indirect voortkomt uit eerdere schade. Denk hierbij aan een lekkage die uiteindelijk zorgt voor een vochtige vloer. Een mooi voorbeeld is een lekkage aan het dak die er vervolgens voor zorgt dat het plafond op zolder waterschade heeft. Onder gevolgschade valt dus alle schade die voortkomt uit originele schade. Het grote nadeel van gevolgschade is dat het niet altijd zichtbaar is. Het betekent niet altijd een plas water, het kan ook schimmelvorming zijn die in de loop van de tijd uitbreidt. Dit komt dan pas later aan het licht, wanneer het te laat is en de gevolgschade niet meer wordt vergoed. Schade experts zorgt ervoor dat ook de gevolgschade wordt meegenomen bij het aanvragen van uw rechtvaardige schadevergoeding.

Stappenplan
bij schade

De juiste vergoeding
voor uw schade

Kosten
Contra expertise

Ons GRATIS
e-book

Wanneer dekt de verzekering de gevolgschade?

Gevolgschade bij waterschade is meestal gedekt. Dit is onder andere afhankelijk van uw verzekering. Ga daarom altijd eerst uw polisvoorwaarden na bij schade. Gevolgschade kan worden geclaimd als er geen sprake is van achterstallig onderhoud of als de schade buiten uw eigen schuld om is ontstaan. Heeft u bijvoorbeeld een raam open laten staan bij hevige neerslag, dan is de schade niet gedekt. Heeft u een lekkage maar weet u niet waar deze is ontstaan? Het opsporen van de lekkage wordt ook vergoed. Echter worden de reparatiekosten van de oorzaak meestal niet vergoed.

Het is dus helemaal afhankelijk van uw situatie of de schade inclusief de gevolgschade wel of niet wordt vergoed. Neem daarom in geval van waterschade altijd contact met een contra-expert, zodat er een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met een uitgebreide inventarisatie van de schade. Dit is belangrijk voor een zo juist mogelijke schadevergoeding.

Waterschade aan uw woning door nalatigheid

Zoals we u al hebben uitgelegd, is waterschade door nalatigheid niet gedekt. Maar wanneer bent u nalatig geweest? U bent onder andere nalatig geweest als er sprake is van achterstallig onderhoud. Denk hierbij aan het niet bijhouden van de kitnaden en het voegwerk. Of het niet tijdig laten oplossen van een lekkage, waardoor de schade alleen maar groter wordt. Ook als waterschade is ontstaan door uw eigen fout, bijvoorbeeld door het laten overlopen van de wasbak, dan valt dit niet onder de dekking van uw verzekering.

Opstalverzekering vs. inboedelverzekering

Waterschade kan worden verhaald op de opstalverzekering of inboedelverzekering. Het verschil tussen deze twee verzekeringen? U bent met een opstalverzekering verzekerd voor uw woning zelf en alles wat aan uw woning vastzit en met een inboedelverzekering voor alles wat niet vastzit aan uw woning, zoals meubels en overige spullen.

Gevolgschade bij waterschade in een huurwoning

Hoe zit het met waterschade in een huurwoning? Wordt de gevolgschade bij waterschade dan vergoed? Bij een huurwoning is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor het oplossen van de waterschade. Wat in uw geval belangrijk is, is dat u een inboedelverzekering heeft afgesloten. Hier kunt u beroep op doen als u schade heeft aan uw inboedel. Dit is namelijk niet de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Let op: de uitzondering op de regel is als u de schade zelf heeft veroorzaakt. In dit geval zijn de kosten voor uzelf

Contra-expertise inschakelen bij gevolgschade

Heeft u gevolgschade bij waterschade en weet u niet wat u moet doen? Schakel dan onze contra-expertise in. Hier heeft u recht op. Schade Experts zorgt er altijd voor dat de schade zo snel en kundig mogelijk wordt geïnventariseerd, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Laat Schade Experts u bijstaan bij gevolgschade na waterschade

Waterschade voorkomen

Schade door water valt helaas niet altijd te voorkomen. Echter kunnen onderstaande tips er wel voor zorgen dat u er alles aan heeft gedaan.

Regelmatige controle

Laat de waterleidingen in huis aanleggen door een professional en controleer deze regelmatig.

Controleer de dakgoot

Controleer ook af en toe de dakgoten zodat ze, door bijvoorbeeld bladeren, niet verstopt raken.

Alles dicht doen

Laat geen ramen openstaan wanneer u van huis bent.

Afsluiten van kranen

Draai de buitenkraan dicht in de winter en de hoofdkraan als u lange tijd van huis bent.

Kitnaden controleren

Controleer kitnaden in de keuken, het toilet en de badkamer op den duur.

CV-Ketel controleren

Laat uw CV-ketel periodiek nakijken.

Download het gratis e-book

In Nederland gaat het weer alle kanten op. Van sneeuw tot hagel tot regen, het komt allemaal voorbij. Het kan nodig zijn om extra maatregelen te treffen om waterschade in huis te voorkomen.

Hoe? Lees onze tips en informatie hierover in ons gratis e-book: ‘Hoe voorkom ik waterschade?

Eerst zien Dan geloven

We kunnen u wel uitgebreid vertellen dat wij al jaren succesvol zijn in het bijstaan van onze klanten, maar we laten het u liever zien.
Lees hier de ervaringen van klanten die u zijn voorgegaan.

Google reviews & Kiyoh reviews

Neem contact met ons op

Contactgegevens