Wat zijn bereddingskosten, salvagekosten en opruimingskosten?

Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om schade te voorkomen of te beperken. Kosten die u maakt in situaties met acute dreiging vallen onder bereddingskosten. Bijvoorbeeld het vervangen van uw sloten na(!) een inbraak. Hiermee voorkomt u nieuwe indringers en dus meer diefstal. Ook het vullen van uw brandblusser na(!) het blussen van een brand valt onder bereddingskosten. U voorkwam hiermee een grotere brand. Preventie en onderhoud vallen niet onder bereddingskosten. 

Bij een brand of waterschade in uw woning krijgt u soms te maken met salvagekosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden door Stichting Salvage. Deze stichting helpt u met het beperken van verdere schade en biedt u persoonlijke hulp bij schade.   

Opruimingskosten zijn kosten die gemaakt worden bij het opruimen van beschadigde spullen en puin na een grote schade.

menu-circlearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram