Wat is het verschil tussen een schade expert en een contra-expert?

Het woord contra geeft eigenlijk het verschil al aan. Contra = tegen. Dus in feite is een contra-expert een ‘tegenexpert’. Een schade expert wordt (meestal) ingeschakeld door de verzekeraar. De schade expert komt bij u de ontstane schade beoordelen en maakt een rapport op voor de verzekeringsmaatschappij. Onze contra-experts zijn er echter om u bij te staan en om te beoordelen of in het rapport van de schade expert ook daadwerkelijk alle schade is meegenomen. Is er gevolgschade? Is ook de onzichtbare schade en immateriële schade meegenomen? Wij streven ernaar om alle schade voor u vergoedt te krijgen. Door onze vakkennis is dit meestal ook geen probleem. De schade expert van uw verzekeraar is er ook alles aan gelegen om de daadwerkelijke schade te vergoeden. Door onze vakkundige onderbouwing is er vaak snel een akkoord van de verzekeraar.

👉🏼 Onze contra-experts helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

menu-circlearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram