Schade Experts - contra expertise
Schade Experts - contra expertise

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Blogs en nieuws

Waterschade aan uw vloer

Niemand zit te wachten op een beschadigde vloer door waterschade. Of dit nu het gevolg is van een lekkage of hevige neerslag. 

Waterschade aan uw vloer is op zijn zachts gezegd enorm balen. Vaak moet de complete vloer worden vervangen wanneer er sprake is van waterschade. We begrijpen dat u misschien niet precies weet wat u in dit geval moet doen en in welke volgorde. Gelukkig zijn wij er om u bij te staan als u dit overkomt. Schade Experts ondersteunt u, van de inventarisatie van de schade tot aan de afhandeling van dit proces.

Benieuwd naar de stappen die u moet doorlopen bij een beschadigde vloer door waterschade? Lees het in ons stappenplan bij waterschade

Hoe lang kan ik iets als gevolgschade claimen?

Het is niet eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. In principe kunt u 3 jaar na de schademelding nog schade claimen. Maar dit is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo moet de schade onvoorzien zijn en had het niet gezien kunnen zijn bij een eerdere inspectie. In dit geval is het nog mogelijk om erop terug te komen.

👉🏼 Het is belangrijk om goed in uw polisvoorwaarden te kijken hoe het bij uw verzekeraar is geregeld. 

Het is beter om achteraf discussiëren te voorkomen en een specialist in te schakelen bij het inventariseren van de schade. Dan weet u zeker dat uw schade compleet wordt geïnventariseerd.

Twijfelt u of uw schade nog te claimen is en overlegt u graag even vrijblijvend met ons over de mogelijkheden? Bel ons dan op ☎️ 085 - 06 59 294.

Wat is wat waard? En wie bepaalt dat? 🤷🏻‍♂️

Een contra-expert is elke dag bezig met het bepalen van waarden. Wanneer er schade is, moet er namelijk worden vastgesteld hoeveel bepaalde zaken waard zijn. Zonder deze waardebepaling kan er geen schade worden geclaimd. Maar hoe bepalen we wat wat waard is? En waar is dit op gebaseerd? 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten waarden. Een waarde waar wij regelmatig mee te maken hebben, is de dagwaarde. Deze geldt wanneer de waarde van wat er beschadigd is minder dan 40% van de nieuwwaarde is. De nieuwwaarde is de prijs waarvoor je het artikel hedendaags kunt kopen. Hier moet een bepaald bedrag worden afgehaald omdat elk object minder waard wordt door ouderdom en slijtage. 

De dagwaarde wordt bepaald door te kijken in hoeveel jaar het artikel wordt afgeschreven. In een tabel die wordt gehanteerd door verzekeraars kan precies worden bekeken wat geldt voor elk soort artikel.

Lastige materie, maar hierdoor zeker niet minder interessant. Heeft u schade en wilt u de waarde laten bepalen? Dan zijn wij u graag van dienst.

Aantal branden door kortsluiting van opladers neemt toe

🔌 Het aantal branden dat ontstaat door kortsluiting of een slecht werkend apparaat neemt de afgelopen jaren toe. In 2021 was 21% (bron: Stichting Salvage) van de vermoedelijke oorzaken bij brand kortsluiting of een slecht werkend apparaat. Goedkope opladers lijken aan de buitenkant op doodnormale telefoonopladers, maar aan de binnenkant zitten ze anders in elkaar. Doordat officiële laders degelijker in elkaar zijn gezet, zijn deze laders minder gevoelig voor kortsluiting ten opzichte van een goedkope kabel of oplader.   

👉🏼 Onze contra-experts helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Wat zijn bereddingskosten, salvagekosten en opruimingskosten?

Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om schade te voorkomen of te beperken. Kosten die u maakt in situaties met acute dreiging vallen onder bereddingskosten. Bijvoorbeeld het vervangen van uw sloten na(!) een inbraak. Hiermee voorkomt u nieuwe indringers en dus meer diefstal. Ook het vullen van uw brandblusser na(!) het blussen van een brand valt onder bereddingskosten. U voorkwam hiermee een grotere brand. Preventie en onderhoud vallen niet onder bereddingskosten. 

Bij een brand of waterschade in uw woning krijgt u soms te maken met salvagekosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden door Stichting Salvage. Deze stichting helpt u met het beperken van verdere schade en biedt u persoonlijke hulp bij schade.   

Opruimingskosten zijn kosten die gemaakt worden bij het opruimen van beschadigde spullen en puin na een grote schade.

Wat te doen na afgewezen schade aan uw woning of bedrijf?

U heeft geprobeerd de schade aan uw woning of bedrijf te claimen bij de verzekering. Helaas is dit niet gelukt. Wat nu?

Hier schiet Schade Experts te hulp. Ondanks dat het gunstiger is om ons als contra-expert tegelijkertijd met de verzekering in te schakelen (direct na de schade), kan het natuurlijk voorkomen dat u hier niet aan denkt. Of dat u gewoonweg niet op de hoogte bent van uw recht, namelijk het inschakelen van een contra-expert ten tijde van schade. Daarom staan wij u ook na een afgewezen schadeclaim bij. 

Wij nemen u het contact met uw verzekeraar uit handen, inclusief alle administratieve rompslomp, en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Op deze manier hoeft u zich niet meer druk te maken. U mag erop rekenen dat wij alles uit de kast halen om voor u een zo eerlijk mogelijke vergoeding te realiseren. We staan altijd aan úw kant. 

👉🏼 Heeft u een afgewezen schadeclaim en overlegt u graag even vrijblijvend met ons over de mogelijkheden? Bel ons dan op 085 - 06 59 294. 

Wat is het verschil tussen een schade expert en een contra-expert?

Het woord contra geeft eigenlijk het verschil al aan. Contra = tegen. Dus in feite is een contra-expert een ‘tegenexpert’. Een schade expert wordt (meestal) ingeschakeld door de verzekeraar. De schade expert komt bij u de ontstane schade beoordelen en maakt een rapport op voor de verzekeringsmaatschappij. Onze contra-experts zijn er echter om u bij te staan en om te beoordelen of in het rapport van de schade expert ook daadwerkelijk alle schade is meegenomen. Is er gevolgschade? Is ook de onzichtbare schade en immateriële schade meegenomen? Wij streven ernaar om alle schade voor u vergoedt te krijgen. Door onze vakkennis is dit meestal ook geen probleem. De schade expert van uw verzekeraar is er ook alles aan gelegen om de daadwerkelijke schade te vergoeden. Door onze vakkundige onderbouwing is er vaak snel een akkoord van de verzekeraar.

👉🏼 Onze contra-experts helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Uitgedroogde kit vaak oorzaak van lekkage in badkamer

De meeste lekkages die ontstaan in de badkamer worden veroorzaakt door het slecht onderhouden van kitnaden. Deze schade valt niet onder uw verzekering!

Oude kitnaden worden na verloop van tijd broos en ook schimmel kan kitnaden verzwakken. De kit wordt dan poreus en de afdichting van uw douchebak, bad, wc of wastafel is dan niet meer goed waterdicht. Het water trekt in randen en kieren met lekkage als mogelijk gevolg. Met het juiste onderhoud aan de kitnaden kunt u schade voorkomen.

Tips om uw kitnaden goed te onderhouden:

👉🏼 Zorg voor een goede ventilatie in uw badkamer
👉🏼 Gebruik geen chloorhoudende of agressieve middelen. Deze tasten de schimmelwerende laag van de kitnaden aan, een gewone zeep volstaat.
👉🏼 Maak na het gebruik van uw douche of bad de kitnaden droog
👉🏼 Maak de kitnaden op de juiste manier schoon
👉🏼 Check uw kitnaden in de winter. Door temperatuurverschillen in zomer en winter werken de bouwmaterialen en kan de kitrand gaan scheuren
👉🏼 Vervang kitnaden om de 5 jaar (moderne kit materialen gaan langer mee)

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Hoe lang duurt het voordat schimmel optreedt na waterschade?

Er treedt opvallend snel schimmel op in huis wanneer u niet direct actie onderneemt na waterschade. Binnen 24 - 48 uur ontstaat er al schimmel. U kunt dit voorkomen door:

👉 Te zorgen voor voldoende ventilatie door ramen en deuren te openen

👉 Verwijder natte tapijten en bijvoorbeeld gordijnen, dit versnelt het droogproces

👉 Haal meubels van de grond zodat ze niet meer op een natte ondergrond staan. Dit zorgt ervoor dat het water niet (verder) in de meubels trekt

👉 Verwijder water van foto’s, boeken en andere speciale documenten en bewaar deze op een koude locatie (bij voorkeur de vriezer). Probeer deze spullen niet zelf te drogen maar schakel een expert in.

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Het aantal schademeldingen na zware regenval is met 75% toegenomen

Door de extreme weersomstandigheden is het aantal schademeldingen na zware regenval met 75% toegenomen. Storm Corrie, begin februari, veroorzaakte alleen al ruim 10 miljoen euro aan schade.
(na 4 stormen staat de teller inmiddels op ruim 500 miljoen)
Ook na een storm is het belangrijk dat alle schade goed in beeld wordt gebracht en dat het juiste schadebedrag geclaimd wordt. Dus ook alle gevolgschade.

Schade Experts helpt u ook in geval van stormschade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Lekkage het vaakst bij woningen uit de jaren 70

Uit de cijfers van Univé blijkt dat woningen uit de jaren 70 het vaakst last van lekkage hebben. Dit komt waarschijnlijk door een aantal bouwtechnische eigenschappen. In de jaren 70 waren er geen eisen aan bijvoorbeeld de luchtdichtheid van de beganegrondvloer. Hierdoor is de beganegrondvloer in deze huizen vaak onvoldoende luchtdicht en is laat het dus gemakkelijker vocht door. Ook de woningventilatie is bij woningen uit de jaren 70 vaak beperkt tot klep- en/of draairamen.

Opvallend is wel dat uit het onderzoek ook blijkt dat woningen uit de periode 1990 - 2005 juist weer meer last hebben van kapotte leidingen, terwijl vooroorlogse woningen weer meer schade door neerslag hebben.

Waterschade in huis voorkomen:
👉🏼 Sluit ramen en deuren wanneer u van huis gaat
👉🏼 Maak regelmatig uw dakgoot en regenpijpen schoon
👉🏼 Laat uw cv regelmatig onderhouden
👉🏼 Plaats een waterslot bij uw wasmachine
👉🏼 Plaats een watermelder

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Mag ik zelf een contra-expert inschakelen?

Als consument mag je altijd een eigen (contra-)expert inschakelen. Of deze ook wordt vergoed door de verzekering hangt af van een aantal zaken:

👉 Het inschakelen van een expert moet als ‘redelijk’ worden beschouwd

👉 De omvang van de schade moet ‘redelijk’ zijn

Van geval tot geval moet dus worden beoordeeld of aan deze dubbele redelijkheidstoets is voldaan. Dat kan tot discussie leiden. Wat is wel/niet redelijk in een bepaalde situatie?

Daarom raden wij u aan altijd eerst contact op te nemen met Schade Experts.

Help! Wat moet ik doen bij waterschade in huis?

Schade Experts biedt u hulp bij waterschade in huis. Dit zijn de eerste stappen die u moet nemen bij waterschade:

1️⃣ Het beperken van de schade. Dit is heel belangrijk omdat de verzekering dit van u verwacht. Denk aan het dichten van een lek en het veiligstellen van spullen. Doe dit uiteraard alleen als dit veilig kan!

2️⃣ Probeer foto’s te maken en een tijdstip te noteren. Het is hierbij ook belangrijk om uw eigen tijd bij te houden, hoe lang bent u bezig? Hier krijgt u later een vergoeding voor. 

3️⃣ Bel uw verzekeraar én ons. Met het inschakelen van onze service heeft u een expert naast u staan die het voor u opneemt. Hier heeft u recht op!

Nieuwsgierig naar wat wij precies voor u doen nadat u ons heeft ingeschakeld? Dat leest u in ons uitgebreide stappenplan bij schade

Contra-expertise is geen second opinion!

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is contra-expertise geen second opinion. Het is juist belangrijk om een contra-expert in te schakelen op hetzelfde moment dat u ook uw verzekeraar contact. Op deze manier heeft u een eigen expert naast u staan die het voor u opneemt. Zo blijft u een conflict met uw verzekering voor. 

Een contra-expert houdt nauwlettend in de gaten of de verzekeraars zorgen voor de vergoeding waar u recht op heeft. Schakel ons dus direct na schade in en niet pas wanneer u er niet aan uitkomt met de verzekering. 

Wist u dat u recht heeft op het inschakelen van een eigen contra-expert? Dit is zo opgenomen in de wet. Maak hier dus zeker gebruik van, zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u ook daadwerkelijk recht op heeft.

Waarom
Schade Experts

Schade afhandelen zonder stress? Daar zijn wij voor. Onze kundige experts zorgen ervoor dat u van begin tot eind wordt bijgestaan. Vanaf het moment dat u ons belt tot aan het ontvangen van de schadevergoeding.
 • Prima communicatie over de voortgang

  De contacten naar de betreffende instanties verliepen snel achter elkaar door met een duidelijke informatievoorziening naar de opdrachtgever
  Corina , Steenbergen
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
 • Duidelijk, vriendelijk, snel.

  Levi heeft zich gelijk goed ingezet voor onze schade met een goed resultaat. Heeft een goede kennis van zaken, en op een prettige duidelijke manier alles besproken. Top.
  Piet en Corrie , Bergen op Zoom
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  ja
 • Levi heeft ons deskundig ondersteund.

  Levi heeft ons goed geholpen als professionele tussenpersoon! Hij was ook altijd vlot bereikbaar en pakte alles direct aan.
  Hanneke , Roosendaal
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
 • Zeer goede ervaring en dus perfect opgelost!

  Als ik het in 1 woorden zou moeten omschrijven, Fantastisch! - Deskundig - Professioneel - Altijd bereikbaar Levi heeft me geholpen met een flinke waterschade vanuit de zolderverdieping naar de keuken (begane grond). Met zijn kennis van zaken heeft hij de schade goed in kaart gebracht en tevens voor een oplossing gezorgd.
  Olaf, Made
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
menu-circlearrow-down-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram