Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Blogs en nieuws

Is waterschade door een opzetzwembad verzekerd?

Het weer is heerlijk, de zon schijnt en u zet uw opzetzwembad op in de tuin. Een bad vol met heerlijk water. Maar wat nu als het zwembad lek raakt en het water zo naar binnen stroomt? Is deze waterschade dan gedekt? In de meeste gevallen valt een opzetzwembad onder uw inboedelverzekering en dan met name onder de tuindekking. Dit betekent dat uw zwembad niet allrisk verzekerd is. De verzekeraar gaat bij de dekking uit van ‘onvoorziene schades’. Dus als u uw zwembad op een steentje heeft gezet of als het materiaal is verouderd, dan is dit niet onvoorzien.

Wat betreft de gevolgschade van een lek zwembad gelden dus dezelfde regels als voor alle andere schades die onder de inboedelverzekering vallen. Met als toevoeging dat – door de tuindekking – er geen sprake is van een allrisk-dekking.

👉🏼 Schade aan of door een opzetzwembad? Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Is stormschade aan zonnepanelen verzekerd?

De constructie van zonnepanelen is zo ontworpen dat ze tegen een flinke storm moeten kunnen. Maar soms heeft u pech en slaat het noodlot toe. Hoe zit het dan met de verzekering?

Zonnepanelen vallen eigenlijk 9 van de 10 keer onder de opstalverzekering. Deze verzekering dekt immers alles wat vastzit aan uw woning, hieronder vallen ook dakpannen en zonnepanelen. Wanneer een paneel duidelijk beschadigd is, dan is er vaak geen discussie met de verzekeraar. Maar wat als de schade intern en niet zichtbaar is? U merkt dat de opbrengst (aanzienlijk) minder is, maar het paneel lijkt optisch niet beschadigd. Een kwaliteitscontrole van de panelen door een onafhankelijke expert met een onafhankelijk schaderapport kan dan in veel gevallen uitkomst bieden.

👉🏼 Heeft u stormschade aan uw zonnepanelen en komt u er niet uit met de verzekeraar? Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Wat zijn de voordelen van waterlek detectors?

Een waterlek detector (lekkagemelder) werkt eigenlijk net als een rookdetector. Een waterlek detector registreert of er ergens water is waar het niet hoort te zijn. U plaatst ze bij bijvoorbeeld (vaat)wasmachines, centrale verwarming (radiator en/of ketel), in de gootsteenkast enz. De sensor van de detector signaleert of er water is en geeft u een melding. Er zijn zelfs melders die u een pushbericht op uw telefoon sturen (via een app).

Het voordeel is dat u lekkage snel opmerkt en hierdoor snel kunt handelen. Zo voorkomt u verdere schade. Ook voor een 2e woning of wanneer u op vakantie bent, biedt een lekkagemelder u de rust dat u bij een lekkage meteen een melding krijgt en zo ook op afstand snel hulp in kunt schakelen.

👉🏼 Mocht er toch waterschade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Lekkage aan een asbestdak. Wat kan en wat mag er?

Nu het verbod op asbestdaken voorlopig van de baan is, is er (nog) geen verplichting om uw asbestdak te vervangen voor 1 januari 2024. Omdat er sinds 1993 al een verbod is op het gebruik van asbest, zijn alle daken van asbest minimaal 25 jaar (en vaak veel ouder). De gemiddelde levensduur van een asbest golfplaat of daklei is 25 - 30 jaar. Hierna treedt verwering op en wordt de kans op lekkage groter. Bij schade aan een asbestdak is het niet meer toegestaan om zelf het dak te repareren of te vervangen. Het is – zeker gezien de leeftijd van het dak – verstandig om bij lekkage of schade het hele dak te vervangen. Hou er rekening mee dat het verwijderen van het oude dak door specialisten dient te gebeuren.

👉🏼 Wilt u meer weten over de regels omtrent asbestdaken? Bel of mail dan met Schade Experts. Wij kunnen u helpen met alle gevallen van schade en de onderhandelingen met de verzekeraar.

Is brandschade door zonnepanelen verzekerd? 

Omdat zonnepanelen meestal op of aan een huis worden gemonteerd, zijn ze daardoor meestal automatisch meeverzekerd in uw opstalverzekering. Hierin is het dus wel belangrijk dat de panelen ook echt ‘aard- en nagelvast’ aan uw pand zitten. 

Om brand te voorkomen bij zonnepanelen kunt u zelf een aantal zaken in de gaten houden bij installatie. Zo is het belangrijk dat bij indak zonnepanelen deze niet te dicht op het isolatiemateriaal van het dak liggen. Hetzelfde geldt voor kabels en stekkers/aansluitingen. Bij panelen op het dak zitten er altijd nog dakpannen tussen, waardoor de kans op brand kleiner is. Zijn de panelen op een plat dak geplaatst? Dan is brandschade wat minder waarschijnlijk. Let bij deze constructie wel op het gewicht van de installatie. Een te zware installatie kan voor schade aan uw dakbedekking en zo voor lekkages zorgen.

Schade Experts helpt u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

77% van de geclaimde woningschades is waterschade

In Nederland is op dit moment 77% van de geclaimde schades bij woonverzekeringen schade door water of neerslag. Veel van deze schade is te voorkomen. In ons e-book kunt u lezen hoe u waterschade kunt voorkomen en welke schade wordt vergoed door uw verzekeraar.

Kijk voor meer informatie over waterschade op: https://lnkd.in/eU6A5MjA

Of download ons e-book meteen via: https://lnkd.in/evHFSCYj

Is een omgewaaide schutting verzekerd?

Een omgewaaide schutting is verzekerd als de oorzaak een storm is. De verzekeraar hanteert windkracht 7 en hoger als storm. In geval van een storm valt uw schutting (net als alle andere vastzittende tuinonderdelen) onder de opstalverzekering. Het is altijd belangrijk om bij een omgewaaide schutting de datum en tijd te noteren en foto’s te maken. 

👉🏼 Wat als uw schutting op de erfscheiding staat met uw buren?
In dit geval bent u beiden verantwoordelijk voor de schutting en claimen u en uw buren ieder de helft van de schade.

👉🏼 Woont u in een huurhuis?
Dan is de opstalverzekering geregeld door de verhuurder. Deze dient dan ook de schade bij zijn/haar verzekeraar te claimen.

Schade Experts helpt u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Is een groendak gevoeliger voor lekkage?

Het simpele antwoord is: nee. Uit geen enkel onderzoek komt naar voren dat een groendak gevoeliger is voor lekkage. Een groendak heeft zelfs een waterabsorberende werking en biedt een natuurlijke bescherming tegen de UV-straling. Wel is het repareren van een lekkage kostbaarder. Daar tegenover staat dat een groendak heel veel voordelen heeft. Het heeft een hoge levensduur, een goede isolerende werking en het is heel duurzaam.

We zien in Nederland nog niet zoveel groene daken, maar dit ligt niet aan het gevoeliger zijn voor lekkages.

Voor de verzekeraar is het belangrijk dat ze weten wie er bij de aanleg van een groendak verantwoordelijk is. Steeds meer verzekeraars geven alleen garantie op het dak als de dakdekker ook de hoofdaannemer van het groendak is. Zo is het altijd duidelijk wie er aansprakelijk is in het geval van een eventuele lekkage.

Schade Experts helpt u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar..

De meest gehoorde redenen om een lekkage claim af te wijzen

De verzekeraar keert niet altijd uit bij een schadeclaim na lekkage. Er zijn meerdere redenen die in uw polis gemeld staan zoals: schade door gebrekkig onderhoud, schade door een bouwfout, schade door een lopende kraan (overstromen van een bad bijv.). Maar soms worden er ook claims afgewezen die niet zo duidelijk zijn. Schade Experts kan in zo’n geval voor u onderhandelen met de verzekeraar. Doordat wij extreem goed op de hoogte zijn van de regels en polissen lukt het ons bijna altijd om de expert van de verzekeraar te overtuigen van uw gelijk en wordt de schade alsnog uitgekeerd. Dit kan natuurlijk alleen als de schade ook daadwerkelijk gerelateerd is aan een lekkage die buiten uw schuld om is ontstaan.

Een voorbeeld uit een uitspraak van de rechtbank in een geschil: 

“Geen toepassing van de omkeringsregel wegens onvoldoende onderbouwing van het causaal verband…”

Dit zegt u waarschijnlijk niets, maar onze experts kunnen in zo’n geval gaan aantonen dat de schade wel degelijk door de lekkage is ontstaan. 

Nog een voorbeeld:
Schade uit eind 2011, Verzekeraar Univé, soort schade: vochtschade, Verzekerde: Boom…Vanwege de extreme regen eind augustus 2010 staat de tuin rond het huis een drietal dagen onder water. Dit water komt het huis binnen via muren, spouw en drempels. Gevolg: vloeren nat, trekt op in muren en in keuken. Expert van verzekeraar schat schade na 5 minuten onderzoek op 20.000 euro, maar wijst af op grond van optrekkend grondwater. Maar dit was helemaal geen water wat uit de grond kwam. Na interventie schadecoach wordt uiteindelijk  een kleine 140.000 euro uitgekeerd.
(bron: verzekeraarklachten.nl)

Schade Experts helpt u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar..

Wist u dat u altijd recht heeft op een eigen expert bij schade?

Stel, u heeft schade aan uw woning. U beperkt de schade, maakt foto’s en neemt vervolgens contact op met uw verzekeraar. Wist u dat u dan ook recht heeft op het gratis inschakelen van een eigen expert? Dit is een contra-expert, die u bijstaat bij schade. De contra-expert staat aan uw kant en neemt het voor u op tegen de verzekering, zodat u de juiste vergoeding ontvangt. Een eigen expert staat u bij tijdens de onderhandelingen én de afhandelingen van de schade. 

Waarom zou u geen gebruik maken van de rechten die u heeft? 

Tip: onderteken bij het inschakelen van een eigen contra-expert een Akte van Cessie. Dit zorgt ervoor dat de kosten van de expertise rechtstreeks bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Zo hoeft u zelf geen grote bedragen voor te schieten.

Maakt u graag gebruik van uw recht om een eigen contra-expert in te schakelen? Contact ons dan snel! Dit kan telefonisch of per e-mail.

Voorbeelden van gevolgschade die gedekt is, waar u in eerste instantie niet aan zou denken

In geval van schade heeft u vaak veel meer kosten dan alleen de kosten van de zichtbare schade. Veel van de extra kosten worden vergoed door uw verzekeraar. U moet deze kosten echter wel zelf opgeven. De contra-experts van Schade Experts zijn volledig op de hoogte van welke schade en gevolgschade er wel of niet geclaimd kan worden. Het is daarom verstandig om bij schade meteen de experts van Schade Experts te bellen. Zij staan u bij met de inventarisatie van uw schade en zorgen voor het contact met uw verzekeraar. 

Enkele voorbeelden van (gevolg)schade waar u in eerste instantie niet aan zou denken: 

👉🏼 Schade door bluswater
👉🏼 Rookschade na brand
👉🏼 Ontruimingskosten
👉🏼 Kosten voor tijdelijke woning of hotel*
👉🏼 Bereddingskosten
👉🏼 Opruimingskosten
👉🏼 Saneringskosten
👉🏼 Verplichte veiligheidsmaatregelen**
👉🏼 Contra-expertise

*Maximaal 52 weken en maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
**Niet alle verzekeraars keren deze kosten uit.

Schade Experts helpt u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Een derde van de rookmelders werkt niet

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment 75% van de woningen een rookmelder heeft. Echter werkt van die 75% een derde niet. Dit betekent dus dat in de helft van de Nederlandse woningen geen of een niet werkende rookmelder hangt. De brandweer probeert met de campagne “rookmelders redden levens” aandacht te vragen voor dit probleem. 

Een rookmelder kan letterlijk uw leven redden. Bij een brand komt koolmonoxide vrij. Van brand worden we meestal niet wakker en de koolmonoxide zorgt ervoor dat u bewusteloos raakt en uiteindelijk overlijdt. Een goed werkende rookmelder is dus van levensbelang.

⚠️ Vanaf juli 2022 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in Nederland!

Toch brandschade opgelopen? Gelukkig is er in geval van nood altijd Schade Experts. Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Wat is een storm (volgens de verzekeraar)?

Na een storm kan vaak veel schade ontstaan. Meestal wordt dit door uw opstalverzekering gedekt. Maar… het dient dan wel om een door de verzekeraar erkende storm te gaan. De verzekeraar controleert bij het KNMI of er ook daadwerkelijk sprake was van storm. Officieel spreken we van een storm vanaf windkracht 9. Verzekeraars vinden dat er vanaf windkracht 7 sprake is van storm. En dit is maar goed ook, want ook windkracht 7 kan al flinke schade aan uw huis veroorzaken. 

Het beste is natuurlijk om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze 5 tips voorkomt u al veel gevaar:

👉🏼 Sluit deuren en ramen (vergeet uw dakraam niet)
👉🏼 Zorg dat er geen losliggende spullen rondom uw huis liggen en zorg dat zonneschermen en parasols ingeklapt zijn
👉🏼 Controleer regelmatig of alles rondom uw huis nog goed vast staat of zit. Is uw schutting stevig genoeg? Liggen er geen dakpannen los?
👉🏼 Zorg voor goede afwatering. Controleer uw dakgoten, regenpijpen en putten regelmatig
👉🏼 Snoei hoge bomen, zodat er geen lange takken af kunnen breken.

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van de inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Waterschade aan uw vloer

Niemand zit te wachten op een beschadigde vloer door waterschade. Of dit nu het gevolg is van een lekkage of hevige neerslag. 

Waterschade aan uw vloer is op zijn zachts gezegd enorm balen. Vaak moet de complete vloer worden vervangen wanneer er sprake is van waterschade. We begrijpen dat u misschien niet precies weet wat u in dit geval moet doen en in welke volgorde. Gelukkig zijn wij er om u bij te staan als u dit overkomt. Schade Experts ondersteunt u, van de inventarisatie van de schade tot aan de afhandeling van dit proces.

Benieuwd naar de stappen die u moet doorlopen bij een beschadigde vloer door waterschade? Lees het in ons stappenplan bij waterschade

Hoe lang kan ik iets als gevolgschade claimen?

Het is niet eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. In principe kunt u 3 jaar na de schademelding nog schade claimen. Maar dit is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo moet de schade onvoorzien zijn en had het niet gezien kunnen zijn bij een eerdere inspectie. In dit geval is het nog mogelijk om erop terug te komen.

👉🏼 Het is belangrijk om goed in uw polisvoorwaarden te kijken hoe het bij uw verzekeraar is geregeld. 

Het is beter om achteraf discussiëren te voorkomen en een specialist in te schakelen bij het inventariseren van de schade. Dan weet u zeker dat uw schade compleet wordt geïnventariseerd.

Twijfelt u of uw schade nog te claimen is en overlegt u graag even vrijblijvend met ons over de mogelijkheden? Bel ons dan op ☎️ 085 - 06 59 294.

Wat is wat waard? En wie bepaalt dat? 🤷🏻‍♂️

Een contra-expert is elke dag bezig met het bepalen van waarden. Wanneer er schade is, moet er namelijk worden vastgesteld hoeveel bepaalde zaken waard zijn. Zonder deze waardebepaling kan er geen schade worden geclaimd. Maar hoe bepalen we wat wat waard is? En waar is dit op gebaseerd? 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten waarden. Een waarde waar wij regelmatig mee te maken hebben, is de dagwaarde. Deze geldt wanneer de waarde van wat er beschadigd is minder dan 40% van de nieuwwaarde is. De nieuwwaarde is de prijs waarvoor je het artikel hedendaags kunt kopen. Hier moet een bepaald bedrag worden afgehaald omdat elk object minder waard wordt door ouderdom en slijtage. 

De dagwaarde wordt bepaald door te kijken in hoeveel jaar het artikel wordt afgeschreven. In een tabel die wordt gehanteerd door verzekeraars kan precies worden bekeken wat geldt voor elk soort artikel.

Lastige materie, maar hierdoor zeker niet minder interessant. Heeft u schade en wilt u de waarde laten bepalen? Dan zijn wij u graag van dienst.

Aantal branden door kortsluiting van opladers neemt toe

🔌 Het aantal branden dat ontstaat door kortsluiting of een slecht werkend apparaat neemt de afgelopen jaren toe. In 2021 was 21% (bron: Stichting Salvage) van de vermoedelijke oorzaken bij brand kortsluiting of een slecht werkend apparaat. Goedkope opladers lijken aan de buitenkant op doodnormale telefoonopladers, maar aan de binnenkant zitten ze anders in elkaar. Doordat officiële laders degelijker in elkaar zijn gezet, zijn deze laders minder gevoelig voor kortsluiting ten opzichte van een goedkope kabel of oplader.   

👉🏼 Onze contra-experts helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Wat zijn bereddingskosten, salvagekosten en opruimingskosten?

Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om schade te voorkomen of te beperken. Kosten die u maakt in situaties met acute dreiging vallen onder bereddingskosten. Bijvoorbeeld het vervangen van uw sloten na(!) een inbraak. Hiermee voorkomt u nieuwe indringers en dus meer diefstal. Ook het vullen van uw brandblusser na(!) het blussen van een brand valt onder bereddingskosten. U voorkwam hiermee een grotere brand. Preventie en onderhoud vallen niet onder bereddingskosten. 

Bij een brand of waterschade in uw woning krijgt u soms te maken met salvagekosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden door Stichting Salvage. Deze stichting helpt u met het beperken van verdere schade en biedt u persoonlijke hulp bij schade.   

Opruimingskosten zijn kosten die gemaakt worden bij het opruimen van beschadigde spullen en puin na een grote schade.

Wat te doen na afgewezen schade aan uw woning of bedrijf?

U heeft geprobeerd de schade aan uw woning of bedrijf te claimen bij de verzekering. Helaas is dit niet gelukt. Wat nu?

Hier schiet Schade Experts te hulp. Ondanks dat het gunstiger is om ons als contra-expert tegelijkertijd met de verzekering in te schakelen (direct na de schade), kan het natuurlijk voorkomen dat u hier niet aan denkt. Of dat u gewoonweg niet op de hoogte bent van uw recht, namelijk het inschakelen van een contra-expert ten tijde van schade. Daarom staan wij u ook na een afgewezen schadeclaim bij. 

Wij nemen u het contact met uw verzekeraar uit handen, inclusief alle administratieve rompslomp, en zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Op deze manier hoeft u zich niet meer druk te maken. U mag erop rekenen dat wij alles uit de kast halen om voor u een zo eerlijk mogelijke vergoeding te realiseren. We staan altijd aan úw kant. 

👉🏼 Heeft u een afgewezen schadeclaim en overlegt u graag even vrijblijvend met ons over de mogelijkheden? Bel ons dan op 085 - 06 59 294. 

Wat is het verschil tussen een schade expert en een contra-expert?

Het woord contra geeft eigenlijk het verschil al aan. Contra = tegen. Dus in feite is een contra-expert een ‘tegenexpert’. Een schade expert wordt (meestal) ingeschakeld door de verzekeraar. De schade expert komt bij u de ontstane schade beoordelen en maakt een rapport op voor de verzekeringsmaatschappij. Onze contra-experts zijn er echter om u bij te staan en om te beoordelen of in het rapport van de schade expert ook daadwerkelijk alle schade is meegenomen. Is er gevolgschade? Is ook de onzichtbare schade en immateriële schade meegenomen? Wij streven ernaar om alle schade voor u vergoedt te krijgen. Door onze vakkennis is dit meestal ook geen probleem. De schade expert van uw verzekeraar is er ook alles aan gelegen om de daadwerkelijke schade te vergoeden. Door onze vakkundige onderbouwing is er vaak snel een akkoord van de verzekeraar.

👉🏼 Onze contra-experts helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Uitgedroogde kit vaak oorzaak van lekkage in badkamer

De meeste lekkages die ontstaan in de badkamer worden veroorzaakt door het slecht onderhouden van kitnaden. Deze schade valt niet onder uw verzekering!

Oude kitnaden worden na verloop van tijd broos en ook schimmel kan kitnaden verzwakken. De kit wordt dan poreus en de afdichting van uw douchebak, bad, wc of wastafel is dan niet meer goed waterdicht. Het water trekt in randen en kieren met lekkage als mogelijk gevolg. Met het juiste onderhoud aan de kitnaden kunt u schade voorkomen.

Tips om uw kitnaden goed te onderhouden:

👉🏼 Zorg voor een goede ventilatie in uw badkamer
👉🏼 Gebruik geen chloorhoudende of agressieve middelen. Deze tasten de schimmelwerende laag van de kitnaden aan, een gewone zeep volstaat.
👉🏼 Maak na het gebruik van uw douche of bad de kitnaden droog
👉🏼 Maak de kitnaden op de juiste manier schoon
👉🏼 Check uw kitnaden in de winter. Door temperatuurverschillen in zomer en winter werken de bouwmaterialen en kan de kitrand gaan scheuren
👉🏼 Vervang kitnaden om de 5 jaar (moderne kit materialen gaan langer mee)

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Hoe lang duurt het voordat schimmel optreedt na waterschade?

Er treedt opvallend snel schimmel op in huis wanneer u niet direct actie onderneemt na waterschade. Binnen 24 - 48 uur ontstaat er al schimmel. U kunt dit voorkomen door:

👉 Te zorgen voor voldoende ventilatie door ramen en deuren te openen

👉 Verwijder natte tapijten en bijvoorbeeld gordijnen, dit versnelt het droogproces

👉 Haal meubels van de grond zodat ze niet meer op een natte ondergrond staan. Dit zorgt ervoor dat het water niet (verder) in de meubels trekt

👉 Verwijder water van foto’s, boeken en andere speciale documenten en bewaar deze op een koude locatie (bij voorkeur de vriezer). Probeer deze spullen niet zelf te drogen maar schakel een expert in.

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekeraar.

Het aantal schademeldingen na zware regenval is met 75% toegenomen

Door de extreme weersomstandigheden is het aantal schademeldingen na zware regenval met 75% toegenomen. Storm Corrie, begin februari, veroorzaakte alleen al ruim 10 miljoen euro aan schade.
(na 4 stormen staat de teller inmiddels op ruim 500 miljoen)
Ook na een storm is het belangrijk dat alle schade goed in beeld wordt gebracht en dat het juiste schadebedrag geclaimd wordt. Dus ook alle gevolgschade.

Schade Experts helpt u ook in geval van stormschade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Lekkage het vaakst bij woningen uit de jaren 70

Uit de cijfers van Univé blijkt dat woningen uit de jaren 70 het vaakst last van lekkage hebben. Dit komt waarschijnlijk door een aantal bouwtechnische eigenschappen. In de jaren 70 waren er geen eisen aan bijvoorbeeld de luchtdichtheid van de beganegrondvloer. Hierdoor is de beganegrondvloer in deze huizen vaak onvoldoende luchtdicht en is laat het dus gemakkelijker vocht door. Ook de woningventilatie is bij woningen uit de jaren 70 vaak beperkt tot klep- en/of draairamen.

Opvallend is wel dat uit het onderzoek ook blijkt dat woningen uit de periode 1990 - 2005 juist weer meer last hebben van kapotte leidingen, terwijl vooroorlogse woningen weer meer schade door neerslag hebben.

Waterschade in huis voorkomen:
👉🏼 Sluit ramen en deuren wanneer u van huis gaat
👉🏼 Maak regelmatig uw dakgoot en regenpijpen schoon
👉🏼 Laat uw cv regelmatig onderhouden
👉🏼 Plaats een waterslot bij uw wasmachine
👉🏼 Plaats een watermelder

Mocht er toch schade ontstaan dan is Schade Experts er voor u! Wij helpen u in geval van schade met het hele traject. Van inventarisatie van de schade tot de onderhandelingen met de verzekering.

Mag ik zelf een contra-expert inschakelen?

Als consument mag je altijd een eigen (contra-)expert inschakelen. Of deze ook wordt vergoed door de verzekering hangt af van een aantal zaken:

👉 Het inschakelen van een expert moet als ‘redelijk’ worden beschouwd

👉 De omvang van de schade moet ‘redelijk’ zijn

Van geval tot geval moet dus worden beoordeeld of aan deze dubbele redelijkheidstoets is voldaan. Dat kan tot discussie leiden. Wat is wel/niet redelijk in een bepaalde situatie?

Daarom raden wij u aan altijd eerst contact op te nemen met Schade Experts.

Help! Wat moet ik doen bij waterschade in huis?

Schade Experts biedt u hulp bij waterschade in huis. Dit zijn de eerste stappen die u moet nemen bij waterschade:

1️⃣ Het beperken van de schade. Dit is heel belangrijk omdat de verzekering dit van u verwacht. Denk aan het dichten van een lek en het veiligstellen van spullen. Doe dit uiteraard alleen als dit veilig kan!

2️⃣ Probeer foto’s te maken en een tijdstip te noteren. Het is hierbij ook belangrijk om uw eigen tijd bij te houden, hoe lang bent u bezig? Hier krijgt u later een vergoeding voor. 

3️⃣ Bel uw verzekeraar én ons. Met het inschakelen van onze service heeft u een expert naast u staan die het voor u opneemt. Hier heeft u recht op!

Nieuwsgierig naar wat wij precies voor u doen nadat u ons heeft ingeschakeld? Dat leest u in ons uitgebreide stappenplan bij schade

Contra-expertise is geen second opinion!

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is contra-expertise geen second opinion. Het is juist belangrijk om een contra-expert in te schakelen op hetzelfde moment dat u ook uw verzekeraar contact. Op deze manier heeft u een eigen expert naast u staan die het voor u opneemt. Zo blijft u een conflict met uw verzekering voor. 

Een contra-expert houdt nauwlettend in de gaten of de verzekeraars zorgen voor de vergoeding waar u recht op heeft. Schakel ons dus direct na schade in en niet pas wanneer u er niet aan uitkomt met de verzekering. 

Wist u dat u recht heeft op het inschakelen van een eigen contra-expert? Dit is zo opgenomen in de wet. Maak hier dus zeker gebruik van, zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u ook daadwerkelijk recht op heeft.

Waarom
Schade Experts

Schade afhandelen zonder stress? Daar zijn wij voor. Onze kundige experts zorgen ervoor dat u van begin tot eind wordt bijgestaan. Vanaf het moment dat u ons belt tot aan het ontvangen van de schadevergoeding.
 • Prima communicatie over de voortgang

  De contacten naar de betreffende instanties verliepen snel achter elkaar door met een duidelijke informatievoorziening naar de opdrachtgever
  Corina , Steenbergen
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
 • Duidelijk, vriendelijk, snel.

  Levi heeft zich gelijk goed ingezet voor onze schade met een goed resultaat. Heeft een goede kennis van zaken, en op een prettige duidelijke manier alles besproken. Top.
  Piet en Corrie , Bergen op Zoom
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  ja
 • Levi heeft ons deskundig ondersteund.

  Levi heeft ons goed geholpen als professionele tussenpersoon! Hij was ook altijd vlot bereikbaar en pakte alles direct aan.
  Hanneke , Roosendaal
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
 • Zeer goede ervaring en dus perfect opgelost!

  Als ik het in 1 woorden zou moeten omschrijven, Fantastisch! - Deskundig - Professioneel - Altijd bereikbaar Levi heeft me geholpen met een flinke waterschade vanuit de zolderverdieping naar de keuken (begane grond). Met zijn kennis van zaken heeft hij de schade goed in kaart gebracht en tevens voor een oplossing gezorgd.
  Olaf, Made
  Zou u Schade Experts aanbevelen?
  Ja
menu-circlearrow-down-circlearrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram